گیاه Lycopodium selago

Lycopodium selago
-
2
L.
Fir Clubmoss
1
Lycopodiaceae

عکس

0.25
0
-
سرخس
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خواب آور
ضد درد، مسکن درد
قی آور
مسهل (شدید)
هومئوپاتی

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

رنگ آمیزی دائمی