گیاه Lycopodium serratum

Lycopodium serratum
-
2
Thunb.
Club Moss
0
Lycopodiaceae

عکس

0.1
0
-
سرخس
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

شکایات یا مشکلات زنان
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
مدر، ادرارآور

سایر موارد استفاده

تار و پود (بافندگی)
رنگ آمیزی دائمی
متفرقه