گیاه Lyonsia straminea

Lyonsia straminea
-
0
R.Br.
-
0
Apocynaceae

عکس

9
0
-
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

سایر موارد استفاده

فیبر