گیاه Lysimachia christiniae

Lysimachia christiniae
-
2
Hance.
Jin Qian Cao
0
Primulaceae

عکس

0.3
0.5
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
دافع سنگ ادراری
صفرا آور
ضد ورم
مدر، ادرارآور