گیاه Lysimachia fortunei

Lysimachia fortunei
-
0
Maxim.
-
1
Primulaceae

عکس

0.5
0.4
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ادویه
برگ