گیاه Lysimachia nummularia

Lysimachia nummularia
-
2
L.
Creeping Jenny
1
Primulaceae

عکس

0.15
0.6
همیشه سبز
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
ضد اسکوربوت
قابض
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

چای

سایر موارد استفاده

پوشش زمین