گیاه Lysimachia quadrifolia

Lysimachia quadrifolia
-
1
L.
Whorled Yellow Loosestrife
1
Primulaceae

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

شکایات یا مشکلات زنان
قابض
قی آور
مقوی معده

استفاده خوراکی

چای