گیاه Lythrum portula

Lythrum portula
-
0
(L.)D.A.Webb.
Water Purslane
1
Lythraceae
Peplis portula.

عکس

0.2
0.3
-
یکساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ