گیاه Magnolia acuminata

Magnolia acuminata
-
3
L.
Cucumber Tree
0
Magnoliaceae

عکس

20
10
خزان کننده
درخت
متوسط
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
سوسک ها
نه
نه
-
بله
-

استفاده دارویی

آروماتیک، معطر
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
محرک
محرک تعریق
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی، تونیک

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پایه (قلمه)
چوب