گیاه Magnolia campbellii

Magnolia campbellii
-
0
Hook.f.&Thomson.
-
0
Magnoliaceae

عکس

20
8
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
سوسک ها
نه
نه
بله
بله
-

سایر موارد استفاده

چوب