گیاه Magnolia denudata

Magnolia denudata
-
2
Desr.
Lily Tree
1
Magnoliaceae
M. conspicua. Salisb. M. heptapeta. (Buch-Hoz.)Dandy.

عکس

10
10
خزان کننده
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
بله
-

استفاده دارویی

آرامبخش
سیتوتوکسیک، سلول کش
ضد درد
ضد قارچ
ضد نفخ
قابض
قاعده آور، تنظیم کننده قاعدگی
کاهنده فشارخون
محرک تعریق
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

گل