گیاه Magnolia grandiflora

Magnolia grandiflora
ماگنولیای سفید، ماگنولیای تابستانه
2
L.
-
2
Magnoliaceae
M. foetida. M. virginiana foetida.

عکس

10
10
همیشه سبز
درخت
متوسط
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
نر و ماده
سوسک ها
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
کاهنده فشارخون
محرک
محرک تعریق
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ادویه
گل

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

اسانس
بادشکن
چوب