گیاه Magnolia hypoleuca

Magnolia hypoleuca
-
2
Siebold.&Zucc.
-
2
Magnoliaceae
M. obovata.

عکس

15
6
خزان کننده
درخت
متوسط
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
سوسک ها
نه
نه
-
بله
-

استفاده دارویی

آرامبخش
اشتها آور
برطرف کننده انسداد مجاری بدن
چشمی
خلط آور
ضد استفراغ
ضد کرم
قاعده آور
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ادویه
برگ

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

چوب