گیاه Magnolia liliiflora

Magnolia liliiflora
-
3
Desr.
Mu-Lan
0
Magnoliaceae
M. obovata. non Thunb. M. purpurea. M. quinquepeta. (Buc-Holz.)Dandy. Lassonia quinquepeta.

عکس

3
4
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
سوسک ها
نه
نه
-
بله
-

استفاده دارویی

آرامبخش
تب بر
ضد درد
ضد درد، مسکن درد
ضد نفخ
مقوی، تونیک

قسمت مورد استفاده

ساقه
گل