گیاه Magnolia macrophylla

Magnolia macrophylla
-
1
Michx.
Bigleaf Magnolia
0
Magnoliaceae

عکس

10
10
خزان کننده
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
سوسک ها
نه
نه
بله
بله
عدم تحمل باد

استفاده دارویی

مسکن دندان درد
مقوی معده

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

چوب