گیاه Magnolia virginiana

Magnolia virginiana
-
3
L.
Laurel Magnolia
1
Magnoliaceae
M. glauca.

عکس

10
6
خزان کننده
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
سوسک ها
نه
نه
بله
بله
-

استفاده دارویی

آروماتیک، معطر
افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
تب بر
توهم زا
قابض
محرک
محرک تعریق

استفاده خوراکی

ادویه
چای

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

چوب