گیاه Marsilea drummondii

Marsilea drummondii
-
0
A.Braun.
Common Nardoo
1
Marsileaceae

عکس

0.3
0
-
سرخس
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

بذر