گیاه Marsilea mutica

Marsilea mutica
-
0
Mett.
Nardoo
1
Marsileaceae

عکس

0.9
0
-
سرخس
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

بذر