گیاه Marsilea quadrifolia

Marsilea quadrifolia
شبدر چهار پر، شبدر آبی
2
L.
Water Clover
1
Marsileaceae

عکس

0.2
0
-
سرخس
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پادزهر
پوست
تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد ورم
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

بذر
برگ