گیاه Medeola virginiana

Medeola virginiana
-
1
(L.)Merrill.
Indian Cucumber Root
4
Trilliaceae

عکس

0.25
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
مدر، ادرارآور
مسهل (تخلیه رقیق فراوان)

استفاده خوراکی

ریشه

قسمت مورد استفاده

ریشه