گیاه Mertensia ciliata

Mertensia ciliata
-
1
(James.)G.Don.
Mountain Bell
1
Boraginaceae

عکس

0.8
0.3
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

شیرافزا
ضد خارش

استفاده خوراکی

برگ
گل