گیاه Mesembryanthemum crystallinum

Mesembryanthemum crystallinum
یخ در بهشت
1
L.
Ice Plant
2
Aizoaceae
Carpobrotus crystallinum. Cryophytum crystallinum.

عکس

0.1
0.5
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
بله
بله
-
-

استفاده دارویی

مدر، ادرارآور
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

بذر
برگ
میوه

سایر موارد استفاده

صابون