گیاه Morus alba multicaulis

Morus alba multicaulis
-
3
(Perr.)Loudon.
White Mulberry
4
Moraceae

عکس

18
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
پایین آورنده قند خون
خلط آور
ضد آسم
ضد درد، مسکن درد
ضد روماتیسم
ضد سرفه
قابض
کاهنده فشارخون
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسکن دندان درد

استفاده خوراکی

برگ
پوست داخلی درخت و درختچه ها
میوه

سایر موارد استفاده

چوب
فیبر
ماده رنگ