گیاه Morus macroura

Morus macroura
-
1
Miq.
Himalayan Mulberry
2
Moraceae
M. cuspidata. Wallich. M. laevigata. Wallich.

عکس

10
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب
فیبر
ماده رنگ