گیاه Muscari comosum

Muscari comosum
کلاغک پری
1
(L.)Mill.
Tassel Hyacinth
3
Hyacinthaceae
Hyacinthus comosum. Leopoldia comosa.

عکس

0.45
0.1
-
پیاز
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

اشتها آور
ضماد
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

ریشه

قسمت مورد استفاده

گل