گیاه Myosotis alpestris

Myosotis alpestris
-
2
F.W.Schmidt.
Alpine Forget-Me-Not
0
Boraginaceae
M. rupicola.

عکس

0.2
0.3
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، بال پولکداران
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

چشمی
قابض

قسمت مورد استفاده

گل