گیاه Myrica cerifera

Myrica cerifera
-
3
L.
Wax Myrtle
4
Myricaceae
M. carolinensis. Mill.

عکس

9
3
خزان کننده
درختچه
-
بله
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

ضد باکتری
عطسه آور، محرک ترشح مخاط بینی
قابض
قی آور
محرک
مخدر
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ادویه
چای
میوه

قسمت مورد استفاده

میوه

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب
ماده رنگ
موم