گیاه Myrica gale

Myrica gale
-
2
L.
Bog Myrtle
2
Myricaceae
M. palustris. Gale palustris.

عکس

2
1
خزان کننده
درختچه
-
بله
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آروماتیک، معطر
سقط آور
قابض
قاعده آور
مقوی معده

استفاده خوراکی

ادویه
چای
میوه

قسمت مورد استفاده

برگ
ساقه
میوه

سایر موارد استفاده

اسانس
انگل کش
تانین
دورکننده
ماده رنگ
موم