گیاه Myrrhis odorata

Myrrhis odorata
-
3
(L.)Scop.
Sweet Cicely
4
Umbelliferae

عکس

1
1
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آروماتیک، معطر
آنتی سپتیک، گندزدا
خلط آور
ضد نفخ
مقوی معده

استفاده خوراکی

بذر
برگ
چای
ریشه

سایر موارد استفاده

پولیش