گیاه Nelumbo nucifera

Nelumbo nucifera
ثعله باقلی، لاله مردابی، لوتوس هندی
3
Gaertn.
Sacred Water Lotus
4
Nelumbonaceae
Nelumbium speciosum

عکس

1
1
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
رگ گشا، گشادکننده عروق
سرطان
ضد تومور
قابض
قابض خونریزی
کاهنده فشارخون
متفرقه
مقوی قلب
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

بذر
برگ
جایگزین قهوه
ریشه
ساقه
گل

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

متفرقه