گیاه Nicotiana rustica

Nicotiana rustica
توتون
2
L.
Wild Tobacco
0
Solanaceae

عکس

1.5
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
بال پولکداران
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
قی آور
مخدر

سایر موارد استفاده

حشره کش