گیاه Nicotiana tabacum

Nicotiana tabacum
تنباکو
2
L.
Tobacco
2
Solanaceae

عکس

1.2
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، بال پولکداران
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
بزاق آور
تحریک یا حساسیت غیر طبیعی در بافت زنده
خلط آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
قی آور
مخدر
مدر، ادرارآور
هومئوپاتی

استفاده خوراکی

برگ
جایگزین تخم مرغ

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

حشره کش
دورکننده
روغن غیر خوراکی