گیاه Oenanthe aquatica

Oenanthe aquatica
آب چکان
2
(L.)Poir.
Water Dropwort
0
Umbelliferae
O. phellandrium. Phellandrium aquaticum.

عکس

1.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
قفسه سینه
محرک تعریق
مخدر
مدر، ادرارآور
هومئوپاتی