گیاه Oenanthe sarmentosa

Oenanthe sarmentosa
-
1
C.Presl.
Water Dropwort
3
Umbelliferae

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قی آور
مسهل (شدید)

استفاده خوراکی

ریشه
ساقه

سایر موارد استفاده

ساخت آلات موسیقی