گیاه Olea europaea

Olea europaea
زیتون، زیتون خوراکی
3
L.
Olive
3
Oleaceae

عکس

10
8
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
باد
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
آنتی سپتیک، گندزدا
پایین آورنده قند خون
تب بر
درمان با گل به روش باخ
صفرا آور
ضد خارش
قابض
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)
نرم کننده پوست

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
ترنجبین
روغن
میوه

سایر موارد استفاده

تثبیت خاک
چوب
روغن غیر خوراکی
ماده رنگ
محصولات مو