گیاه Onosma bracteatum

Onosma bracteatum
-
2
Wall.
-
0
Boraginaceae

عکس

0.4
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خنک کننده
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
مقوی، تونیک
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

سایر موارد استفاده

متفرقه