گیاه Ophiopogon japonicus

رتبه خوراکی: 2
رتبه دارویی: 3
 

نام فارسی

نام علمی

 
-
 
نام انگلیسی: Snake's Beard
Author: (L.f.)Ker-Gawl.
خانواده: Convallariaceae
نام های مترادف:
ارتفاع گیاه (متر) : 0.3
پهنای کانوپی (متر) : 1

فرم رشد : چندساله
همیشه سبز/خزان کننده : همیشه سبز
سرعت رشد : -

آیا گیاه کشت می شود؟ : نه
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : نه
نیاز نوری: نیمه سایه، آفتاب کامل
خاک مطلوب : سبک (شنی)، متوسط (لوم)
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : نه
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : نه

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی، قلیایی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : نه
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : نه

رطوبت : خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : نه
آیا گیاه خودگشن است؟: -
نوع گل: نر و ماده
نحوه گرده افشانی: -
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: نه
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: نه
مقاومت در برابر یخ زدگی: -
مقاومت به آلودگی هوا: -
مقاومت در برابر باد: -
ریشه
آرامبخش
بزاق آور
خلط آور
سرطان
ضد تب
ضد سرفه
ضد لنف آدنیت گردنی سلی
قفسه سینه
مغذی
مقوی معده
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه
مقوی، تونیک
نرم کننده پوست
پوشش زمین  
تثبیت خاک