گیاه Opuntia ficus-indica

Opuntia ficus-indica
-
2
(L.)Mill.
Prickly Pear
2
Cactaceae

عکس

5
5
همیشه سبز
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک
بله
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
خیر
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
مدر، ادرارآور
نرم کننده پوست

استفاده خوراکی

آدامس
بذر
برگ
گل
میوه

سایر موارد استفاده

صمغ