گیاه Opuntia polyacantha

Opuntia polyacantha
-
1
Haw.
Plains Prickly Pear
3
Cactaceae

عکس

0.15
1
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک
بله
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

قابض
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

بذر
ساقه
میوه

سایر موارد استفاده

رنگ آمیزی دائمی
صمغ
ماده رنگ