گیاه Osmanthus fragrans

Osmanthus fragrans
-
2
Lour.
Fragrant Olive
2
Oleaceae
Olea fragrans.

عکس

6
6
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد سرفه

استفاده خوراکی

ادویه
میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

اسانس
دورکننده