گیاه Paeonia anomala

Paeonia anomala
-
3
L.
-
1
Paeoniaceae

عکس

0.5
0.5
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

تب بر
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد سرفه
قابض
کاهنده فشارخون
مقوی معده

استفاده خوراکی

برگ
ریشه