گیاه Paeonia caucasica

Paeonia caucasica
-
1
N. Schipez.
-
0
Paeoniaceae

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد سرفه

سایر موارد استفاده

روغن غیر خوراکی
گردن بند
ماده رنگ