گیاه Paeonia hybrida

Paeonia hybrida
-
1
Pall.
-
1
Paeoniaceae

عکس

0.45
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد سرفه

استفاده خوراکی

ریشه