گیاه Paeonia japonica

Paeonia japonica
-
1
(Makino.)Miyabe.&Takeda.
Yama-Shakuyaku
1
Paeoniaceae

عکس

0.45
0.45
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
تب بر
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد التهاب
ضد باکتری
ضد درد، مسکن درد
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل