گیاه Paeonia lutea

Paeonia lutea
گل صدتومانی علفی
3
Delav.
Tree Peony
2
Paeoniaceae

عکس

1.5
3
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد التهاب
ضد باکتری
ضد درد، مسکن درد

استفاده خوراکی

گل