گیاه Paeonia mascula

Paeonia mascula
-
1
(L.)Mill.
-
0
Paeoniaceae
P. corallina. Retz.

عکس

1
1
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
بله
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد سرفه
مقوی، تونیک