گیاه Paeonia officinalis

Paeonia officinalis
-
2
L.
Peony
1
Paeoniaceae

عکس

0.6
0.6
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ادویه
گل