گیاه Paeonia suffruticosa

Paeonia suffruticosa
گل صد تومانی درختی
2
Andrews.
Moutan
1
Paeoniaceae
P. moutan. Sims.

عکس

2
3
خزان کننده
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد التهاب
ضد باکتری
ضد تب
ضد درد، مسکن درد
قابض خونریزی
قاعده آور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

گل

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

سوخت