گیاه Panax pseudoginseng notoginseng

Panax pseudoginseng notoginseng
-
5
(Burkill.)G.Hoo.&C.J.Tseng.
San Qi
1
Araliaceae

عکس

1.2
0
-
چندساله
کند
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
بندآورنده خون
پایین آورنده قند خون
ضد التهاب
ضد درد، مسکن درد
ضد ورم
قابض
مدر، ادرارآور
مقوی قلب

استفاده خوراکی

چای
نوشیدن