گیاه Panax trifolius

Panax trifolius
-
2
L.
Ground Nut
1
Araliaceae
Aralia trifolia.

عکس

0.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

متفرقه

استفاده خوراکی

ریشه